Välkommen till Cancergenetik

Den med flera nära anhöriga med cancer, särskilt om dessa insjuknat vid låg ålder, kan själv ha en förhöjd risk att drabbas. Det kan vara viktigt att ta reda på, eftersom insjuknandet i många fall kan förebyggas genom olika preventionsprogram. Familjer med misstänkt ökad risk för cancer, erbjuds normalt inom landstingens regi, genetisk vägledning vid särskilda mottagningar på alla universitetssjukhus.

Cancergenetik arbetar med genetisk vägledning och utredning i familjer på uppdrag av sjukvården.