Om Cancergenetik

AnnikaLindblom.jpg

Annika Lindblom

Annika Lindblom är läkare och forskare som arbetat med genetisk vägledning i cancerfamiljer sedan början av 90-talet. Hon var den som först etablerade detta som en klinisk specialitet vid Karolinska Universitetssjukhuset och har disputerat med en avhandling om ärftlig bröstcancer. Annika är professor vid Karolinska Institutet, Institutionen för Molekylär medicin och Kirurgi, vid Centrum för Molekylär Medicin, och bedriver där klinisk forskning om ärftlig cancer och cancerprevention.